Tkáňová lepidla v hrudní chirurgii

Title in English Pleural Sealants In Thoracic Surgery
Authors

VESELÝ Martin PEŠTÁL Adam JEDLIČKA Václav DOLEŽEL Jan CHOVANEC Zdeněk ČAPOV Ivan

Year of publication 2009
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Tkáňová lepidla mohou být výrazným pomocníkem při prevenci vzniku prolongovaného airleaku, kdy únik vzduchu (airleak) není neběžnou komplikací při plicních resekcích nebo jiných nitrohrudních operacích vyžadující preparaci plicního parenchymu. Definice prolongovaného úniku se ve světové literatuře liší, uvádí se mezi 5-14 dny, nejčastěji se považuje za dobu delší než 7 dnů. Důležitým faktorem pro krátkou a úspěšnou rekonvalescenci pacienta je v hrudní chirurgii zamezení vzniku prolongovaného úniku vzduchu do pohrudniční dutiny – prolongovaného airleaku. Jedním z hlavních rizikových faktorů je výskyt chronické obstrukční plicní nemoci u pacientů při chirurgických výkonech, zvláště při lung volume reduction surgeries (LVRS) a při extraanatomických resekcích, kde je nutné vést resekční linii přes plicní parenchym. K tomuto lze použít jednak cuttery nebo v případě sutury vstřebatelným vláknem místo sutury pojistit použitím tkáňového lepidla. Na trhu je k dispozici celá řada produktů od různých farmaceutických firem, mezi nimiž lze úvést například Surgicel, Gelitacel (hemostatické produkty na rostlinné bázi), PleuraSeal (syntetické dvousložkové tkáňové lepidlo) a Tachosil (kolagenová houba pokrytá koagulačními faktory, lidským fibrinogenem a lidským trombinem). Jejich použití v hlavní míře závisí na volbě chirurga a dané situaci při operaci, dalším faktorem je samozřejmě i v českých poměrech cena produktu, která však může být považována za relativní, protože náklady spojené s prodlouženou dobou hospitalizace mohou být i mnohonásobně vyšší. Autoři na několika případech presentují použití daných preparátů v hrudní chirurgii.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info