Stanovení fenotypu CYP2D6 dextrometorfanovým testem ze séra psychiatrických pacientů

Authors

JUŘICA Jan BARTEČEK Richard ZENDULKA Ondřej KAŠPÁREK Tomáš ŽOURKOVÁ Alexandra ŠULCOVÁ Alexandra

Year of publication 2010
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Pro určení metabolického fenotypu 2D6 formy cytochromu P450 (CYP2D6) se dlouhodobě používá poměru koncentrací dextrometorfanu/dextrorfanu (MRDEM/DOR) v moči pacientů sbírané 8 hod po podání modelového substrátu dextrometorfanu (DM). Hodnota MRDEM/DOR = 0,3 je považována za hranici oddělující extenzivní (EM) a pomalé (PM) metabolizátory. Sběr moči po 8 hod však bývá u psychiatrických pacientů problematický. Cílem práce bylo ověřit korelaci mezi MRDEM/DOR v moči (0-8 h) a séru (3 h) po podání DM.MRDEM/DOR v séru a moči velmi silně koreluje (r2 = 0,919). MRDEM/DOR jsou vyšší v séru než v moči (medián MRDEM/DOR 3-h sérum = 0,0156, medián MRDEM/DOR 8-h moč = 0,0096). Predikce metabolické aktivity a fenotypu CYP2D6 stanovením MRDEM/DOR ze séra je díky nalezené silné korelaci mezi MRDEM/DOR v moči a séru spolehlivá. Pro stanovení hraniční hodnoty MRDEM/DOR v séru sloužící k jasnému oddělení EM a PM je třeba nasbírat více dat, především ze skupiny PM. Jednodušší způsob stanovení metabolické aktivity CYP2D6 pomůže individualizovat farmakoterapii u psychiatrických pacientů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info