Multidisciplinární přístup v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

Authors

KALA Zdeněk KISS Igor ŘEPKOVÁ Jana PENKA Igor KYSELA Petr PROCHÁZKA Vladimír HEMMELOVÁ Beáta

Year of publication 2010
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info