Užití trombelastografie při monitorování změn koagulačního profilu během akutní normovolemické hemodiluce u pacientů podstupujících operaci radikální prostatektomie

Authors

MALÝ Roman GÁL Roman SAS Igor ŠEVČÍK Pavel PACÍK Dalibor

Year of publication 2011
Type Article in Periodical
Magazine / Source Anesteziologie a intenzivní medicína
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info