Mutace T315I je nejvýznamnějším faktorem pro regresi onemocnění u pacientů s chronickou myeloidní leukémií rezistentních na terapii tyrozin kinázovými inhibitory

Investor logo
Investor logo

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official publication website can be found on muni.cz.
Authors

MALČÍKOVÁ Jitka JURČEK Tomáš RÁZGA Filip DVOŘÁKOVÁ Dana ŽÁČKOVÁ Daniela DARZENTAS Nikos ŠEBEJOVÁ Ludmila ŠMARDOVÁ Jana OLTOVÁ Alexandra JURAČKOVÁ Lenka TRBUŠEK Martin DOUBEK Michael POSPÍŠILOVÁ Šárka MAYER Jiří RÁČIL Zdeněk

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info