Naše první zkušenosti s implantací biosyntetických protéz

Authors

VLACHOVSKÝ Robert STAFFA Robert KŘÍŽ Zdeněk NOVOTNÝ Tomáš DVOŘÁK Martin BUČEK Jan

Year of publication 2012
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: V případech, kdy pacienti s ischemickou chorobou dolních končetin ve stádiu trofických defektů nebo gangrén nemají k dispozici autologní žílu a žíla alogenní je nedostupná, je použití syntetické protézy k infrainguinálním tepenným rekonstrukcím zatíženo poměrně velkým rizikem infekce protézy. V těchto případech jsme na našem pracovišti začali od roku 2009 používat biosyntetické protézy. Metody: Prospektivní studie biosyntetických bypasů implantovaných od září 2009 do září 2012 (n=40). Primární a dlouhodobá průchodnost rekonstrukce a záchrana končetiny byla hodnocena pomocí Kaplan-Meierovy analýzy, dalším sledovaným parametrem byla infekce graftu a výskyt pseudovýdutě. Výsledky: Soubor tvoří 26 mužů a 14 žen, průměrný věk v době operace byl 65 let. Všichni pacienti byli ve stádiu gangrény nebo trofického defektu, nejčastějším bakteriologickým nálezem byl Staphylococcus aureus. Primární a sekundární průchodnost byla u proximálních femoro-popliteálních bypasů (FP) bypasů 62,1 %, respektive 70,8 %, a u distálních FP bypasů 40,1 %, respektive 44,6 %. Průměrná doba sledování byla 348 dnů, kumulativní záchrana končetiny byla 61,4 %. V souboru pacientů jsme zaznamenali 1 infekci graftu (2,5 %) a nezaznamenali jsme žádnou pseudovýduť. Závěr: Pro pacienty s defekty nebo gangrénami, kteří jsou indikováni k periferní tepenné rekonstrukci a nemají k dispozici autologní nebo alogenní žílu, představuje biosyntetická protéza vhodnou alternativu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info