Hodnocení kvality života pacientů po endovenózní a klasické operaci varixů „Venous Clinical Severity Score“ (VCSS)

Authors

VLACHOVSKÝ Robert NOVOTNÝ Tomáš BUČEK Jan DVOŘÁK Martin STAFFA Robert

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Hlavním cílem klasické chirurgické i endovenózní terapie křečových žil dolních končetin je redukce symptomů spojených s chronickou žilní insuficiencí. Cílem naší prospektivní studie bylo srovnat hodnocení kvality života po endovenózní a klasické operaci pomocí dotazníku venous clinical severity score (VCSS). Metody: Mezi zářím 2009 a dubnem 2011 bylo do naší studie zařazeno 112 pacientů (56 s laserovou ablací, 56 s klasickou operací). V obou nerandomizovaných skupinách bylo provedeno předoperační hodnocení pomocí dotazníku VCSS a dále klinické a duplexní ultrazvukové vyšetření 7 dnů, 4 týdny a 6 měsíců po výkonu, spolu s tím pak bylo vždy provedeno hodnocení pomocí dotazníku VCSS. Výsledky: Předoperačně, po 7 dnech, 4 týdnech a 6 měsících bylo skóre VCSS 8,2 +- 2,3 u 56 končetin, 5,9 +- 2,0 u 51 končetin, 5,5 +- 2,1 u 45 končetin a 3,4 +- 1,5 u 42 končetin ve skupině po klasické operaci. Předoperačně, po 7 dnech, 4 týdnech a 6 měsících bylo skóre 8,1 +- 2,5 u 56 končetin, 4,9 +- 2,1 u 54 končetin, 3,9 +- 1,9 u 49 končetin a 3,2 +- 1,4 u 48 končetin ve skupině po endovenózní terapii. VCSS skóre bylo signifikantně lepší u skupiny po endovenózní terapii po 7 dnech a 4 týdnech (p <0,001). Po 6 měsících nebyl mezi skupinami signifikantní rozdíl. Závěr: V obou námi hodnocených skupinách jsme zaznamenali ústup symptomů chronické žilní insuficience. V časném pooperačním období odstraňuje endovenózní terapie limitace v kvalitě života oproti klasické operaci. VCSS považujeme za vhodný nástroj pro hodnocení kvality života po výkonech na varixech dolních končetin.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info