Zavedení detekce minimální residuální choroby pomocí alelově specifické qPCR u pacientů s mnohočetným myelomem

Authors

SEDLAŘÍKOVÁ Lenka KUBICZKOVÁ Lenka KRYUKOV Fedor POUR Luděk ŠEVČÍKOVÁ Sabina HÁJEK Roman

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info