HCEL-nový typ celulózového krytí na ošetřování ran

Authors

PODLAHA Jiří HORÁKOVÁ Marie VYTŘASOVÁ Jarmila MOTKOVÁ Petra MASTEIKOVÁ Ruta VINKLÁRKOVÁ Lenka SOPUCH Tomáš

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Hcel HT je krytím, které je řazeno do formy vlhého léčení rány. Zlepšuje a urychluje hojení. Zastavuje drobné krvácející zdroje. Působí zmenšení ztrát bílkovin a eliminuje projevy infekce u vybraných bakterií. Eliminací infekce je odstraněn zápach z ran. Hcel HT je krytím, které je výborně snášeno. Během klinického experimentu nedošlo k alergické reakci a pacienti subjektivně nepociťovali negativní vjemy. Naopak lze prohlásit, že po aplikaci došlo je zklidnění stavu a zvýšení komfortu v subjektivních pocitech u pacientů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info