Aktuální zkušenosti s léčbou PNO ve FN Brno

Authors

HANKE Ivo HRIVNÁK Radoslav KRTIČKA Milan DUDOŇOVÁ A

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description FN Brno slouží posledních několik let jako traumacentrum pro 3 kraje. V průběhu kalendářního roku 2012 bylo ošetřeno 162 pacientů s traumatickýcm PNO z nich 43 s monotraumatem hrudníku a 119 polytraumatizovaných u nichž bylo součástí poranění hrudníku i PNO. 160 nemocných bylo ošetřeno hrudní drenáží , z nich 7 bylo operováno, kdy 5x bylo nutné prošití poraněného plicního parenchymu ve dvou případech byla vynucena lobektomie pro devastaci laloku. Průměrná délka hrudní drenáže byla 6 dnů a obvyklá délka hospitalizace 7 dnů při monotraumatu hrudníku. Se spontánním PNO jsme se během roku 2012 setkali u 24 pacientů. U 3 byl zvolen konzervativní postup bez drenáže hrudníku za hospitalizace. Drenáž hrudníku byla provedena u 21 pacientů a torakoskopická pleurodéza byla provedena u 11 z nich. Průměrná doba hrudní drenáže byla 9 dnů a obvyklá délka hospitalizace byla 11 dnů při postupu pouze s drenáží a 5 dnů od provedení pleurodézy s délkou hospitalizace 8 dnů. U 9 pacientů se jednalo o první ataku, o druhou ataku u 12 pacientů a u třetí ataku u 3 nemocných. Iatrogenní PNO se vyskytl v 56 případech, etiologie byla nejčastěji po kalynaci centrální žíly, dále se vyskytovaly po CT navigovaných výkonech 3 pacienti, po pleurální punkci pro výpotek u 6ti, po bronchoskopii u 2 pacientů. Průměrná doba hrudní drenáže byla 4 dny a obvyklá délka hospitalizace se nedá hodnotit, protože pacienti byli léčení pro základní onemocnění, které je přivedlo do nemocnice. Z výše uvedeného vyplývá, že s PNO se setkáváme často. Spontánní PNO je relativně, vzhledem k narůstající invazivitě zdravotní péče, nejméně četnou etiologií. Autoři doporučují u zřejmého úniku vzduchu při hrudní drenáži delší než 4-ři dny aktivní přístup k indikaci torakoskopické intervence, která vede k významnému zkrácení doby pobytu v nemocnici. V případě recidivy PNO je z našeho pohledu torakoskopická pleurodéza a případné odstranění bul metodou volby léčby.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info