MikroRNA: DIAGNOSTICKÉ, PROGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI U KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ)

Authors

NOVÁK Jan VINKLÁREK Jan NEČESÁNEK Ivo BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie SLABÝ Ondřej

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info