Invazivní aspergilóza u kojence

Authors

HOMOLA Lukáš HELEŠIC Jan ŽAROŠSKÁ E LITZMAN Jiří KOCMANOVÁ I CHARVATOVÁ Marcela MACKERLE Zdeněk MÚDRY Peter FEDORA Michal

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Prezentujeme raritní případ invazivní aspergilózy u kojence s neprokázaným imunodeficitem, v návaznosti na kardiochirurgický výkon a imunomodulační léčbu atopického ekzému. Pacient, šestiměsíční chlapec se stavem po časné operaci koarktace aorty a s těžkým atopických ekzémem, byl po sérii hospitalizací a ambulantních vyšetření (pro přechodně vyklenutou velkou fontanelu, exacerbaci atopického ekzému, otitidu, nespecifickou vyrážku a bronchopneumonii) přijat pro náhle vzniklou hemiparézu. Na CT vyšetření mozku byla prokázána cerebritida s mnohočetnými suspektními abscesy, v periferní krvi i v mozkomíšním moku byly vysoké hladiny galaktomannanu a 1,3-beta-D glukanu. Metodou PCR byl v mozkomíšním moku prokázán Aspergilius nidulans. Nález na MRI mozku koreloval s diagnózou mozkové aspergilózy. Přes intenzivní péči a vysoko dávkovanou léčbu kombinací antimykotik (amfotericin B, vorikonazol) hladiny mykotických antigenů v periferní krvi i v mozkomíšním moku klesaly jen nevýznamně a klinický stav pacienta se dále horšil. Postupně došlo k rozvoji hydrocefalu s nutností zevní likvorové drenáže, k sekundárním bakteriálním infekcím (opakovaně katétrové sepse, pseudomonádová meningitida), dále se objevila sekundární epilepsie, splenomegaiie, těžká malabsorbce, poruchy termoregulace a respirační a renální insuficience. Pro nutnost umělé plicní ventilace byl pacient přeložen na Kliniku dětské anesteziologie a resuscitace, kde stav přes další léčbu progredoval a kde ve věku 11 měsíců pacient zemřel. Intenzivně jsme pátrali po možném imunodeficitu či onkologickém onemocnění, pacient byl opakované vyšetřen na Ústavy klinické imunologie a alergologie FN u svaté Anny, avšak žádné onemocnění vysvětlující inavzivitu aspergilové infekce nebylo odhaleno.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info