Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomií pro kompartment syndrom - prevence komplikací při uzávěru a krytí defektů

Authors

IRA Daniel KRTIČKA Milan NEKUDA Vladimír MAŠEK Michal

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cíl: Zhodnocení efektivity podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomií pro kompartment syndrom bérce. Úvod: Kompartment syndrom (KS) je definován jako zvýšení tlaku uvnitř uzavřeného prostoru (kompartmentu) s potenciálním rizikem nevratného poškození struktur v něm uložených (sval, nerv) s následným rozvojem jejich ischemie a nekrózy. Terapie KS spočívá v provedení akutní dermatofasciotomie (DF) a uvolnění všech kompartmentů v postižené oblasti. Vzhledem k otoku dané lokality, včetně svalových bříšek, vzniká v místě provedeného kožního řezu defekt, jehož primární sutura není možná a zásadním problémem je jak dočasné tak i definitivní krytí. K dočasnému krytí defektů lze použít syntetické materiály, např. na bázi polyuretanové pěny (COM). V poslední době je s velkým efektem užívána také podtlaková terapie. Materiál a metodika: Retrospektivní studie, hodnocen soubor 38 pacientů po DF bérce v důsledku úrazu s následným KS léčených v Traumacentru FN Brno v letech 2006–2013. Soubor je rozdělen do 2 skupin. V první skupině 13 pacientů, byl defekt po DF bérce ošetřován opakovanými převezmi pomocí COM-u s následnou postupnou odloženou suturou nebo plastikou pomocí dermoepidermálního (DE) štěpu. V druhé skupině 15 pacientů byl primárně defekt po DF uzavřen COM-em a poté při prvním převazu byla aplikována podtlaková terapie s elastickou ligaturou. Následně dle lokálního stavu byly opakovaně provedeny převazy pomocí podtlakové terapie. Definitivně byl defekt uzavřen odloženou suturou resp. zakryt DE štěpem. Výsledky léčby obou metod byly hodnoceny dle následujících kriteriích: Podíl odložených sutur a plastik pomocí DE štěpu, počet převazů od DF k definitivnímu krytí defektu, časový interval od provedení DF k definitivnímu uzávěru defektu. Výsledky: V skupině bez použití podtlakové terapie se podařilo uzavřít DF u 9 z 13 pacientů (69%). U 4 pacientů (31 %) bylo nutné k uzávěru defektu použití DE štěpu. V případě že byl defekt uzavřen suturou, bylo potřebné k definitivnímu uzávěru v průměru 4 převazů (včetně DF a sutury). Průměrná doba od DF k odložené sutuře byla 10 dní. V skupině s použitím podtlakové terapie se podařilo uzavřít DF ve všech 15 případech (100%). K uzavření defektu suturou, byli potřebné 4 převazy. Průměrná doba od DF k sekundární sutuře činila 11 dní. Závěr: Aplikace podtlakové terapie při uzávěru DF bérce významně přispívá k snížení nutnosti krytí defektu pomocí DE štěpu. Stejný počet převazů a podobně dlouhá doba od DF k uzávěru rány odloženou suturou v obou skupinách je patrně důsledkem významně vyššího procenta úspěšné odložené sutury v skupině léčenou podtlakovou terapií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info