Náhlé příhody břišní

Authors

WECHSLER Jan VANÍČEK Jiří WECHSLER Dan

Year of publication 2012
Citation
Description Osvojení /opakování/ anatomických a fysiologických skutečností/znalostí, potřebných ke zvládnutí problematiky NPB. Zvládnutí vyšetřovacích metod, potřebných k vyšetření NPB a definitívního rozpoznání této diagnózy. Osvojení si hodnocení zobrazovacích metod, potřebných ke stanovení NPB. Absolvent kurzu musí ovládat symptomatologii NPB včetně diferenciace jak uvnitř skupin NPB, tak rovněž ovládat kritéria exkluzivity těchto nemocí. Absolvent e-kurzu musí být schopen kvalitní diferenciálně- diagnostické rozvahy, ze které pak stanoví časový algoritmus vyšetření, nutné předoperační přípravy a stanovení indikace k operačnímu vyšetření. Na základě bodů 1- 5 musí být absolvent schopen stanovit konkrétní operační postup, jak v čase, tak i provedení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info