Pacient s kolorektálním karcinomem léčený kombinací irinotecan+cetuximab ve 3. linii paliativní léčby.

Authors

NAVRÁTIL Jiří KOCÁKOVÁ Ilona

Year of publication 2014
Type Article in Proceedings
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info