Vplyv rôznych foriem doxorubicínu na hladinu 4-hydroxy-2-nonenalu ako markera lipoperoxidácie u potkanov

Authors

HLAVÁČOVÁ Miroslava PAULOVÁ Hana STRAČINA Tibor NOVÁKOVÁ Marie

Year of publication 2015
Type Conference abstract
Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info