The Effect Of Expiratory Muscle Training In Chronic Heart Failure Patient: A Case Report

Authors

DOSBABA Filip ŽURKOVÁ Petra BAŤALÍK Ladislav DOSBABA Hana PAŘENICOVÁ Ilona FELŠŐCI Marián LUDKA Ondřej ŠPINAR Jindřich

Year of publication 2015
Type Article in Periodical
Magazine / Source International Journal of Health Sciences and Research
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Other medical specializations
Keywords heart failure;expiratory muscle; Threshold PEP®;cardiovascular rehabilitation
Description Chronické srdeční selhání (CHSS) je závažný klinický syndrom, jehož hlavním symptomem je vedle nízké tolerance zátěže hlavně výrazná dušnost. Cíl: V této kazuistice autoři demonstrují benefit tréninku výdechových svalů s pomůckou Threshold PEP® u pacienta s chronickým srdečním selháním. Jde o nový pohled na rehabilitaci těchto pacientů oproti zavedenému aerobně-vytrvalostnímu tréninku. Metodika: U 47 letého pacienta se systolickým CHSS na podkladě dilatační kardiomyopatie s ejekční frakcí levé komory (EF LK) 30%, NYHA III byla provedena klidová vstupní a výstupní spirometrie, bodypletysmografie přístrojem ZAN 500 Body, byly stanoveny hodnoty krevních plynů a pacient dále vyplnil dotazník dušnosti Medical Research Council v modifikované verzi. Dle zjištěné hodnoty okluzního výdechového tlaku (MEP) byl pacientovi přesně nastaven výdechový odpor v centimetrech vodního sloupce (cm H2O), jež v průběhu doby trvání tréninku narůstal. Respirační trénink byl koncipován jako desetitýdenní. Výsledky: Po desetitýdenním tréninku s respirační pomůckou Threshold PEP® došlo k významné úpravě ventilačních parametrů. Můžeme proto naznačit, že EMT je pro pacienty s CHSS přínosný. Je však potřeba se této problematice v budoucnu dále výrazněji věnovat. Je třeba také vyvolat diskuzi, zda je pro pacienty s CHSS vhodná spíše expirační či inspirační terapie nebo jejich kombinace. Projekt je podpořen projektem MZ ČR koncepčního rozvoje výzkumné organizace 65269705.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info