Protein arrays as a tool for signaling pathways profiling in pediatric refractory solid tumors

Authors

NERADIL Jakub MELICHÁRKOVÁ Kristýna KÝR Michal MÚDRY Peter VESELSKÁ Renata ŠTĚRBA Jaroslav

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Jednou z moderních a slibně se vyvíjejících strategií v terapii nádorových onemocnění se jeví regulace, resp. inhibice vybraných signálních drah nádorových buněk. Významným cílem tohoto typu léčby jsou především receptorové tyrozin kinázy (RTK) a na ně navazující kinázy, které zprostředkovávají signalizaci spouštěnou zejména růstovými faktory. Bylo prokázáno, že u různých nádorových onemocněni je přibližně 30 % RTK mutováno a/nebo dysregulováno. Cílem práce byla analýza aktivace RTK a navazujících signálních drah u různých typů refrakterních nádorů dětského věku, u nichž by získané informace mohly přinést benefit v léčbě za použití vhodně zvolených inhibitorů vybraných signálních drah.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info