Vliv acetaldehydu na inward rectifier draslíkové proudy IK1 a IK(Ach) u izolovaných srdečních buněk potkana

Title in English Effect of acetaldehyde on inward rectifier potassium currents IK1 and IK(Ach) in isolated rat atrial cardiomyocytes
Authors

KULA Roman BÉBAROVÁ Markéta

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Akutní i chronická konzumace alkoholu významně ovlivňuje elektrofyziologii srdce a může vést až k fibrilaci síní či letálním komorovým arytmiím. Cílem předložené práce bylo studovat vliv klinicky relevantní koncentrace acetaldehydu, primárního metabolitu etanolu, na inward rectifier draslíkové proudy IK1 a IK(Ach) u síňových srdečních buněk potkana. Práce prokázala významný vliv primárního metabolitu etanolu acetaldehydu na inward rectifier draslíkové proudy IK1 a IK(Ach) v klinicky relevantní koncentraci. Změny těchto proudů byly protichůdné – aktivace u IK(Ach), avšak inhibice u IK1. Přestože relativní změny byly významnější u IK(Ach), v absolutním měřítku lze předpokládat převažující vliv inhibovaného IK1. Inhibiční vliv acetaldehydu na IK1 by mohl přispívat k prodloužení intervalu QT na elektrokardiogramu pozorovanému u osob po konzumaci alkoholu v klinické praxi.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info