Změny draslíkového inward rectifier proudu citlivého na acetylcholin IK(Ach) pod vlivem návykových látek: etanol a nikotin

Title in English Changes of inward rectifier potassium current sensitive to acetylcholine IK(Ach) under the effect of addictive drugs: ethanol and nicotine
Authors

VEJMĚLEK Adam BÉBAROVÁ Markéta

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Konzumace alkoholu a kouření cigaret má prokazatelný vliv na funkci kardiovaskulárního systému. Mimo jiné je diskutován jejich proarytmogenní účinek, který je podmíněn i přímým vlivem etanolu a nikotinu na funkci srdečních iontových kanálů. Tato práce se zaměřuje na objasnění vlivu klinicky relevantních koncentrací těchto návykových látek na kanál vedoucí draslíkový inward rectifier proud citlivý na acetylcholin IK(Ach). Tento proud významně ovlivňuje klidové membránové napětí a rovněž konečnou fázi repolarizace akčního napětí zejména u síňových srdečních buněk. Změna jeho funkce proto může výrazně ovlivnit elektrofyziologické vlastnosti těchto buněk. Z výsledků vyplývá, že etanol a nikotin při klinicky relevantní koncentraci ovlivňují funkční vlastnosti konstitutivní i acetylcholinem aktivované složky IK(Ach). Toto ovlivnění může přispívat k arytmogennímu účinku uvedených návykových látek.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info