Zobrazení u pacientů s akutní ischemickou CMP po 6 hodinách. Můžeme spolehlivě identifikovat pacienty vhodné pro trombektomii?

Authors

SUŠKEVIČ Igor VANÍČEK Jiří

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Attached files

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info