Udržovací pokračovací léčba pemetrexed (alimtou) v ČR

Authors

SKŘIČKOVÁ Jana BORTLÍČEK Zbyněk HEJDUK Karel DUŠEK Ladislav TOMÍŠKOVÁ Marcela ŠATÁNKOVÁ Monika BENEJOVÁ Andrea

Year of publication 2016
Type Conference abstract
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info