Změny metabolismu lipidů a aminokyselin v průběhu těhotenství a časně po porodu u žen s těhotenstvím komplikovaným gestačním diabetem

Authors

PLESKAČOVÁ Anna SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ Monika SMUTNÁ Jindra BARTÁKOVÁ Vendula CHALÁSOVÁ Katarína PÁCAL Lukáš GLATZ Zdeněk TOMANDL Josef KAŇKOVÁ Kateřina

Year of publication 2017
Type Conference abstract
Citation
Description Gestační diabetes mellitus (GDM), jehož prevalence stále stoupá, představuje významné riziko pro vznik permamentního typu diabetu v pozdějším životě. Předpokládáme, že změněné hladiny plazmatických volných mastných kyselin (MK) a esenciálních aminokyselin (AK), dřívě asociované s diabetem 2. typu, by mohly signalizovat významnější abnormalitu inzulinové sekrece/senzitivity a tedy „závažnější“ poruchu glukózové tolerance již v průběhu těhotenství a rovněž riziko její postpartum perzistence. Cílem této pilotní studie bylo: (1) stanovit plazmatické volné MK a AK v průběhu těhotenství a po porodu u žen s GDM a fyziologickým průběhem těhotenství a (2) studovat vztah mezi hladinami vybraných metabolitů a antropometrickými a biochemickými parametry.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info