Encyclopedia of CLL subsets – nový bioinformatický nástroj a unikátní databáze pro výzkum a klinické využití subsetů stereotypních B buněčných receptorů chronické lymfocytární leukemie

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official publication website can be found on muni.cz.
Title in English Encyclopedia of CLL subsets - a new bioinformatics tool and a unique database for research and clinical use of subsets of stereotypic B cell receptors for chronic lymphocytic leukemia
Authors

REIGL Tomáš BYSTRÝ Vojtěch KREJČÍ Adam BRÁZDILOVÁ Kamila PLEVOVÁ Karla POSPÍŠILOVÁ Šárka DARZENTAS Nikos

Year of publication 2017
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Description Encyclopedia of CLL subsets – nový bioinformatický nástroj a unikátní databáze pro výzkum a klinické využití subsetů stereotypních B buněčných receptorů chronické lymfocytární leukemie, Encyclopedia of CLL subsets – nový bioinformatický nástroj a unikátní databáze pro výzkum a klinické využití subsetů stereotypních B buněčných receptorů chronické lymfocytární leukemie
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info