Elektrokardiogram a kardiostimulace

Title in English Electrocardiogram and cardiac stimulation
Authors

SEPŠI Milan POSPÍŠIL David KOZÁK Milan

Year of publication 2017
Type Article in Periodical
Magazine / Source Kardiologická revue - Interní medicína
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Cardiovascular diseases incl. cardiosurgery
Keywords Electrocardiography; Implantable cardioverter defibrillator; Pacemaker
Description Určení elektrické osy srdeční je klíčem k posouzení místa vzniku depolarizační vlny. Normální srdeční osa je vektor ležící v rozmezí od -30 stupňů do +90 stupňů(někteří autoři uvádějí až +105 stupňů). Při stimulaci z hrotu pravé komory je elektrická osa srdeční posunuta doleva, při stimulaci z levé komory je elektrická osa vychýlená doprava.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info