Karcinom Papillae Vateri - kazuistika

Authors

GIMUNOVÁ Olga IVIČIČ Jaroslav

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation
Description Předkládáme kazuistiku polymorbidního 73 letého muže, který se podrobil v r. 2005 hemipankreatoduodenektomii pro Ca papilla Vateri. V současné době po více jak 12 letech je pacient v 73 letech soběstačný, dbá na správnou životosprávu, alkohol a kouření zcela vyloučil. Není častým jevem, aby komplikovaný pooperační průběh u pacienta s nádorovým onemocněním byl pojen s dlouhodobým pozitivním výsledkem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info