Asociace vybraných polymorfismů rizikových pro T2DM u gestačního diabetu

Authors

BARÁTOVÁ Beáta CHALÁSOVÁ Katarína PÁCAL Lukáš BARTÁKOVÁ Vendula BĚLOBRÁDKOVÁ Jana KAŇKOVÁ Kateřina

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation
Description Gestační diabetes mellitus (GDM) je definován jako porucha metabolismu glukózy poprvé zjištěná v těhotenství. Mezi rizikové faktory pro vznik GDM patří především obezita, ale i vyšší věk, parita aj. Po porodu většinou porucha glukózového metabolismu vymizí, nicméně GDM zvyšuje riziko rozvoje diabetu 2. typu (T2DM) v budoucím životě. Vzhledem k překrývající se etiopatogenezi u GDM a T2DM (společným rysem v obou případech je pokles inzulinové senzitivity) se dají předpokládat společné rizikové genetické faktory. V této studii jsme se zaměřili na vybrané polymorfismy dříve celogenomově asociované s T2DM. Cílem bylo srovnat genotypové a alelické frekvence 7 polymorfismů (konkrétně FTO, CDKAL1, THADA, JAZF1, MAEA, rs10811661 a rs17791513) mezi ženami s GDM a bez GDM. Dále jsme sledovali vztahy mezi genetickými variantami a vybranými klinickými fenotypy, jako je BMI, intenzita terapie GDM a míra peripartálního rizika vlivem GDM podle kritérií ČGPS.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info