Perzistence mutací v genech asociovaných s klonální hematopoézou v remisi onemocnění zhoršuje celkové přežití pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML)

Title in English The persistence of mutations in genes associated with clonal hematopoiesis in remission of the disease worsens the overall survival of patients with acute myeloid leukemia (AML)
Authors

FOLTA Adam JEŽÍŠKOVÁ Ivana ĎURINÍKOVÁ Anna ČULEN Martin HERUDKOVÁ Zdeňka TOM Nikola HLUBINKOVÁ Tereza CETKOVSKÝ Petr JINDRA P. SZOTKOWSKI Tomáš ŽÁK P. MAYER Jiří RÁČIL Zdeněk

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description The persistence of mutations in genes associated with clonal hematopoiesis in remission of the disease worsens the overall survival of patients with acute myeloid leukemia (AML), The persistence of mutations in genes associated with clonal hematopoiesis in remission of the disease worsens the overall survival of patients with acute myeloid leukemia (AML)
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info