Akutní myeloidní leukemie a „next generation sequencing“: zcela nový pohled na patogenezi onemocnění

Authors

RÁČIL Zdeněk MAYER Jiří FOLTA A. JEŽÍŠKOVÁ Ivana ŠUSTKOVÁ Zuzana SEMERÁD Lukáš

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info