Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru

Authors

SKŘIČKOVÁ Jana ROBEŠOVÁ Blanka VENCLÍČEK Ondřej KADLEC Bohdan TOMÍŠKOVÁ Marcela JAKUBÍKOVÁ Lenka ŠPELDOVÁ Jana

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source profi Medicína
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info