Testování homogenity sublimované matrice na kvazi-homogenních tkáních pomocí MALDI zobrazovací hmotnostní spektrometrie

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official publication website can be found on muni.cz.
Title in English Testing DHB matrix sublimation homogeneity on quasi-homogeneous tissues by MALDI MSI
Authors

MACHÁLKOVÁ Markéta BEDNAŘÍK Antonín PAVLATOVSKÁ Barbora NAVRÁTILOVÁ Jarmila ŠMARDA Jan PREISLER Jan

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Zobrazovací hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí a ionizací za účasti matrice (MALDI) je analytická metoda umožňující detekovat distribuci velkého množství analytů v planárním vzorku (řezu buněk, tkáně, orgánu). Jako matrice vystupuje většinou malá organická molekula, která se vzorkem krystalizuje. Matrice musí pokrývat celý analyzovaný vzorek tak, aby nedocházelo k lokálnímu zvyšování/snižování signálu analytu v důsledku větší/menší vrstvy nanesené matrice. Matrici je možné rovnoměrně na řez nanést mokrou nebo suchou cestou. Pro suché nanášení je vhodná metoda sublimace, kdy se tvoří drobné krystalky matrice, následně umožňující zobrazovat analyty s vysokým prostorovým rozlišením. Nevýhodou této metody ale může být zhoršená extrakce některých analytů. Cílem našeho experimentu bylo zjistit homogenitu sublimované DHB matrice přes celé vodivé mikroskopické sklíčko. Pouze v případě stejné vrstvy matrice je totiž teoreticky možné kvantitativně porovnávat množství léčiva v několika velmi podobných tkáňových řezech bez nutnosti normalizace. Homogenita nanesení matrice byla testována na kvazi-homogenních tkáních kolorektálního karcinomu ošetřených studovaným léčivem. Kvazi-homogenní tkáně byly vytvořeny z 2D rakovinných buněk indukovaných perifosinem. Buňky byly promyty a stočeny do mikrozkumavky a pelet byl po zmrazení nakrájen na tenké řezy. Pro nanesení matrice byla využita komerčně dostupná sublimační aparatura, která byla v průběhu experimentů modifikována pro zlepšení homogenity nanesení. Žádná z modifikací ovšem bohužel nezajistila zcela uniformní pokrytí celé plochy sklíčka, na které byly umístěny jednotlivé kvazi-homogenní tkáňové řezy. Proto, pro porovnání hladin léčiva v několika tkáňových řezech, např. u časově indukovaných 3D buněčných agregátů (sferoidů), je potřeba množství léčiva v řezu normalizovat na zvolený externí nebo interní standard.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info