ZNAČENÍ PLICNÍCH NODULARIT PŘED PLÁNOVANOU VIDEOTORAKOSKOPICKOU (VTS) RESEKCÍ. JAKÉ MÁME MOŽNOSTI.

Title in English MARKING OF LUNG NODULARITIES BEFORE THE PLANNED VIDEOTORACOSCOPY (VTS) our RESULTS. OPTIONS.
Authors

CHOVANEC Zdeněk ČERVEŇÁK Vladimír BENEJ Michal PÁRAL Martin PRUDIUS Vadim PEŠTÁL Adam ČAPOV Ivan

Year of publication 2019
Type Conference abstract
Citation
Description Ložiskové plicní léze jsou velmi častým nálezem detekovatelným na CT plic. Principiálně je nejdůležitější rozhodnout, zdali se jedná o ložiska benigní nebo maligní povahy. U pacientů s onkologickou anamnézou je nutné na prvním místě zvažovat možnost metastatického procesu.Subpleurálně lokalizovaná ložiska nejsou vizuálně perioperačně detekovatelná, jejich lokalizace je nejpřesněji možná za pomocí šetrné palpace operatérem, k níž je mnohdy nutné provést nezbytně velkou torakotomii. Samostatnou kapitolou jsou ložiska charakteru ground glass opacity (GGO), jež není technicky možno bezpečně vypalpovat a ultrasonografické vyšetření je vzhledem k vzdušnosti plicního parenchymu nepřesné. Obecně je známo, že torakoskopie je pro pacienta šetrnější nežli torakotomie. K úspěšnému provedení operačního zákroku torakoskopickou metodou je nutné ložisko určené k resekci pro operatéra vizualizovat. V následující prezentaci uvedeme přehled několik metod používaných k vizualizaci (značení) subpleurálně uložených nodularit.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info