Postoje sester v kinické praxi k praktikujícím studentům ošetřovatelství

Title in English Nurses' opinion on practicing nursing students
Authors

POSPÍŠILOVÁ Alena ŠEVČÍKOVÁ Helena

Year of publication 2019
Citation
Description Cíl: Zjistit, jak vnímají praktikující studenty sestry z klinické praxe. Zjistit rozdíl v postojích sester pracujících na chirurgických a interních pracovištích k praktikujícím. studentům. Zjistit problémy při spolupráci sester se studenty. Metodika: Šetření probíhalo kvantitativní výzkumnou metodou. Pro sběr dat byl využit dotazník vlastní konstrukce. Dotazník byl distribuován v rámci vyhotovení bakalářské práce studentkou Helenou Ševčíkovou na klinické pracoviště, kde studenti vykonávají klinickou praxi. Výzkumný soubor tvořilo 77 sester pracujících na chirurgických pracovištích a 41 sester pracujících na interních pracovištích. Spokojenost sester se studenty byla hodnocena v oblastech: kvalita ošetřovatelských výkonů, teoretické znalost, hodnocení úpravy, chování vůči pacientům, chování vůči personálu. Výsledky: Bylo zjištěno, že sestry jsou spíše spokojeny s úrovní teoretických znalostí a praktických dovedností studentů. Většina sester také pozitivně pohlíží na chování studentů k pacientům a personálu i na to, jak chodí studenti na praktickou výuku upraveni. Ve jmenovaných oblastech hodnotily studenty lépe převážně sestry pracující na interním oddělení. Nejčastějšími zjištěnými problémy se studenty byl jejich nezájem a vyhýbání se práci a chyby způsobené neznalostí. Závěr: Věříme, že zjištěné informace povedou ke zkvalitnění praktické výuky studentů v průběhu jejich klinické praxe a bude je možno využít při přípravě mentorek pro klinickou výuku studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info