Diagnostika kolorektálního karcinomu

Title in English Diagnosis of colorectal cancer
Authors

ŠMAJEROVÁ Miriama FOUKAL Jakub VÁLEK Vlastimil

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source Onkologická revue
Citation
Keywords CT, MR, PET/CT, PET/MR, chest X-ray, ultrasonography, staging, colorectal cancer,
Description Důležitou součástí diagnostiky a sledování nemocných s kolorektálním karcinomem jsou zobrazovací metody. Vedle stále používané ultrasonografie a prostého rentgenového snímku hrudníku patří dnes mezi základní metody stagingu magnetická rezonance (magnetic resonance, MR) pánve. V případě, kdy je nález nejasný či hraniční, využíváme vyšetření hrudníku, břicha a pánve výpočetní tomografií (computed tomography, CT) nebo metodu spojující vyšetření pozitronovou emisní tomografií (positron emission tomography, PET) s CT (PET/CT) či MR (PET/MR). Především v předoperačním stagingu tumoru rekta má PET/MR jako metoda první volby velký potenciál. U pacientů s diseminovaným onemocněním je pro sledování standardem CT vyšetření. V některých případech ale můžeme s výhodou využít i PET vyšetření.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info