Okamžitá rekonstrukce prsu technique fat grafting

Authors

STREIT Libor DRAŽAN Luboš SCHNEIDEROVÁ Monika KUBEK Tomáš NOVÁK Pavel STIBOROVÁ Šárka VESELÝ Jiří

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source Klinická onkologie
Citation
Description Východiska: Přenos tukové tkáně technikou fat graftingu je dnes standardní součástí chirurgických postupů při sekundární rekonstrukci prsu. Používá se jako hlavní operační technika anebo je součástí kombinovaných chirurgických postupů. Cílem přednášky je představit nový koncept a výsledky okamžité rekonstrukce prsu fat graftingem. Soubor pacientů a metody: Do souboru bylo zařazeno 15 pacientek, u kterých byla v období od 4/2013 do 1/2019 provedena profylaktická jednostranná nebo oboustranná subkutánní nebo kůži šetřící mastektomie s okamžitou rekonstrukcí prsu přenosem tukové tkáně do mm. pectorales technikou fat graftingu. U 13 pacientek s hypertrofií prsu byly k rekonstrukci objemu prsu použity také kaudálně stopkované dermální laloky. S odstupem 3–6 měsíců byly pacientky vyšetřeny ultrazvukem. Výsledky: Průměrný věk pacientek v souboru byl 46,5 let (33–61 let). Průměrný objem přenášeného tuku do mm. pectorales byl 149,4 ml (50–220 ml). U 6 pacientek bylo dosaženo uspokojivé velikosti prsu po první operaci. U 6 pacientek byla provedena jedna následná etapa lipomodelace, u 3 pacientek byly třeba dvě následné etapy. Incidence i velikost tukových nekróz byla výrazně nižší po aplikaci do mm. pectorales. U 2 pacientek bylo nezbytné vzniklou tukovou nekrózu chirurgicky odstranit. Nebyly pozorovány žádné další chirurgické komplikace asociované s fat graftingem. U žádné z pacientek se po operaci nevyskytl serom. Závěr: Okamžitá rekonstrukce prsu fat graftingem je šetrná a velmi perspektivní operační technika, kterou lze dosáhnout uspokojivé velikosti a tvaru prsu bez nutnosti použití silikonového prsního implantátu a bez morbidity spojené s odběrem laloku. Bylo prokázáno, že mm. pectorales jsou vhodnými recipienty pro přenos tukové tkáně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info