Familiární schwanomatóza na podkladě mutace v SMARCB1 genu- nové možnosti terapie.

Authors

AULICKÁ Štefánia MÚDRY Peter PÁLOVÁ Hana DRÁBOVÁ Klára ŠENKYŘÍK Jan SLABÝ Ondřej ŠTĚRBA Jaroslav

Year of publication 2020
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info