Klinicko-ekonomický potenciál PET/MR při stagingu karcinomu rekta

Title in English Clinical and economical potential of PET/MRI in rectal cancer staging
Authors

LITAVCOVÁ Alexandra DOSTÁL Marek KEŘKOVSKÝ Miloš SMRČKA Simon ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ Andrea MECHL Marek

Year of publication 2021
Type Article in Periodical
Magazine / Source Česká radiologie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web http://www.cesradiol.cz/dwnld/CesRad_2101_45_51.pdf
Keywords PET/MRI; rectal cancer; staging; economic aspects
Description Cíl: Cílem této práce je představit klinicko- -ekonomické aspekty stagingu karcinomu rekta pomocí 18F-FDG-PET/MR. Metodika: Pro staging nádorů rekta byl na našem pracovišti sestaven vyšetřovací protokol, který maximalizuje výtěžnost této zobrazovací metody za minimální čas. Protokol zahrnuje trupové PET/MR s pokrytím od báze lební přibližně do půli stehen, dynamické kontrastní vyšetření jater s aplikací hepatospecifické kontrastní látky, MR rekta a cílenou sekvenci na oblast plic. Pro srovnání ekonomicko-radiační situace jsme porovnali čtyři různé scénáře s využitím různých zobrazovacích metod, které mohou v praxi nastat při stagingu karcinomu rekta. U těchto modelových scénářů jsme porovnali celkovou radiační zátěž a celkové ekonomické náklady dle bodového systému. Výsledky: V období let 2018–2020 bylo na našem pracovišti provedeno 3950 PET/MR vyšetření, z čehož 867 (21,95%) bylo provedeno PET/MR protokolem pro staging karcinomu rekta. Klinickým přínosem stagingu karcinomu rekta pomocí PET/MR je zrychlení diagnostického postupu. Staging karcinomu rekta pomocí 18F-FDG-PET/MR je 2. nejekonomičtější scénář, jehož radiační dávka je nejnižší. Závěr: PET/MR u tumorů rekta umožňuje vzhledem ke koncepci „one-stop-shop“ detailní zhodnocení lokoregionálního nálezu i vzdálené diseminace při jednom vyšetření, urychluje celý diagnostický proces a snižuje radiační dávku u pacientů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info