Hodnocení výuky výživy na Lékařské fakultě MU v kontextu doporučení ESPEN

Authors

KAPOUNOVÁ Zlata HAWK Victoria Hazelette KROBOT Martin SPÁČILOVÁ Veronika LAGOVÁ Eliška PODBORSKÁ Michaela HALDEMAN Lauren

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cílem kvantitativního hodnocení kurikula programu Všeobecného lékařství LF MU bylo zjistit, kolik hodin z výuky je věnováno výživě a porovnat tyto výsledky se současnými doporučeními. Cílem navazující kvalitativní studie pak bylo zjistit u studentů všech ročníků Všeobecného lékařství českého a anglického programu a také u vyučujících, jak vnímají výuku výživy v osnovách LF MU.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info