Onemocnění pankreatu v dětském věku

Authors

JABANDŽIEV Petr HOMOLA Lukáš BAJČIOVÁ Viera

Year of publication 2021
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Attached files
Description V rámci pediatrického pohledu na problematiku můžeme onemocnění pankreatu rozdělit na vrozená a získaná. Mezi vrozené anomálie pankreatu patří ageneze pankreatu, pankreas anulare, pankreas divisum a ektopický pankreas. Mezi vrozená onemocnění s poruchou exokrinní funkce pankreatu patří poměrně vzácná, geneticky podmíněná onemocnění, jako je např. Shwachmanův-Diamondův syndrom, Pearsonův syndrom či Johansonův-Blizzardův syndrom. Mezi nejčastější vrozené poruchy v dětském věku patří cystická fibróza. Mezi získané choroby, se kterými se můžeme nejčastěji setkat, patří akutní pankreatitida, akutní rekurentní pankreatitida a chronická pankreatitida. Primární nádory pankreatu jsou u dětí velmi vzácné.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info