Sagitální profil u pacientů po operaci bederní páteře pro spondylolistézu

Title in English Sagital profile in patients after lumbar spine surgery at spondylolisthesis
Authors

PEŠEK Jan REPKO Martin CIENCIALA Jan MATEJIČKA Dušan

Year of publication 2021
Type Conference abstract
Citation
Description Úvod: Stabilizační operace páteře patří dnes k nejčastějším spondylochirurgickým výkonům. Spinopelvické poměry páteře jsou považovány za důležitý faktor, který ovlivňuje obtíže pacientů před operací tak i výsledek operačního řešení. Metody: Do studie bylo zařazeno 47 pacientů u kterých byla v letech 2015-2017 provedena stabilizace páteře pro degenerativní postižení. Vyhodnoceny byly rentgenologické spinopelvické parametry a klinické parametry pomocí neparametrických Kruskal-Wallisova testu, Mann-Whitneyho a Wilcoxonova testu. Výsledky: U 36 z 47 pacientů u kterých na konci sledování nebyl PI-LL mismatch, tedy PI-LL bylo ?10° byl proti zbytku souboru statisticky významný rozdíl v pelvic tilt (p=0,049) a sagittal vertical axis (p<0,001), VAS a OSWESTRY byly bez statisticky významného rozdílu. Porovnávali jsme také rozdíly podle rozsahu stabilizace. VAS i ODI bylo v souboru zlepšeno (z 62 na 30) statisticky významně ( p<0,001)v obou skupinách Závěr: Korektní spinopelvická balance páteře u pacientů po operaci páteře je velmi důležitým ukazatelem pooperačního vývoje a stavu, v našem souboru jsme ale nepozorovali statisticky významný rozdíl v klinických výsledcích u pacientů, u kterých nebyli sagitální parametry pooperačně vyhovující.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info