Pacient-specifické systémy jako cesta ke sledování minimální zbytkové choroby u dalších pacientů s akutní myeloidní leukémií.

Authors

JEŽÍŠKOVÁ Ivana FOLTA Adam ŠAŠINKOVÁ Markéta KLEMEŠOVÁ Iveta SMITALOVÁ Dagmar VAŠÍKOVÁ Alžběta WEINBERGEROVÁ Barbora JAROŠOVÁ Marie MAYER Jiří

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info