15 roků a 100 awake kraniotomií ve FN Brno

Authors

SOVA Marek NEUMAN Eduard VYBÍHAL Václav SVOBODA Tomáš DUBA Miloš KOŠŤÁLOVÁ Milena PROCHÁZKOVÁ K. DOLEŽELOVÁ A. KYJAS Petr DUBA Jaroslav GÁL Roman SANDECKÝ Marián FADRUS Pavel SMRČKA Martin

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Přednáška se zabývá vývojem metody awake kraniotomie na Neurochirurgické klinice ve FN Brno, a to od první awake kraniotomie provedené v roce 2006 až po stou, provedenou letos. Dokumentuje vývoj monitorovaných funkcí, a to od původní řečové sémantiky a prostého pohybu přes postupně přidávanou neverbální sémantiku, vnímání prostoru, zrakové pole, monitorace emotivity až k dnešní snaze o zachování schopnosti multitaskingu a testům pracovní paměti. Testy jsou zvoleny v úzké návaznosti na podrobné vyšetření kognitivních funkcí před operací. Mezi provedenými operacemi dominují pacienti s difuzními nízkostupňovými gliomy Gr. II, případně Gr. II-III (85 pacientů), dále jsou pak pacienti s glioblastomy (10 pacientů), s kavernomy (2 pacienti), s metastázami (2 pacienti) a jeden pacient s meningeomem. Operační poloha se po počátečních experimentech ustálila tak, že pacient leží vždy na boku se speciálně upraveným rouškováním, zajištujícím bezproblémový kontakt s pacientem. Anestezie se od počátečního awake-awake-awake způsobu přes asleep-awake-awake přesunula až k dnešnímu asleep-awake-asleep, což nám umožňuje provádět i rozsáhlejší resekční výkony. V současné době tak indikujeme prakticky všechny pacienty s difuzními low grade gliomy bez ohledu na velikost nádoru, anebo jeho lokalizaci, ostatní diagnózy pak výběrově, podle předpokládané operability.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info