Anestezované morče jako model pro testování nových léčiv

Title in English Anaesthetized guinea pig as a model for drug testing
Authors

BARTÁKOVÁ Anna STRAČINA Tibor OPATŘILOVÁ Eva NOVÁKOVÁ Marie

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Celotělový model anestezovaného morčete představuje cennou součást preklinického testování arytmogenního potenciálu rozličných léčiv. Cílem této práce bylo zavedení tohoto modelu a následné hodnocení arytmogenního potenciálu nově syntetizované látky TP28b, která vykazuje potenciální beta-lytické účinky. Zvířata byla uvedena do hluboké anestezie inhalací isofluranu a poté byla provedena kanylace jugulární vény. Na hrudník morčete byly dále připevněny vpichové elektrody a pro kontinuální monitorování tělesné teploty byla zavedena rektální sonda. Zvířata byla rozdělena do tří skupin: negativní kontrola (fyziologický roztok), pozitivní kontrola (beta-lytikum esmolol) a skupina s testovanou látkou (TP28b). Experiment sestával z fáze stabilizace (15 min), následně tří fází aplikování testované látky či fyziologického roztoku (10, 5 a 5 min) prostřednictvím kontinuální intravenózní infuze a fáze zotavení (5 min). EKG bylo registrováno a analyzováno pomocí LabChart 8 Pro softwaru. Hodnotili jsme RR interval (resp. srdeční frekvenci), PR interval, QRS komplex a QT interval. QT interval byl následně korigován podle Framinghama. Spolehlivost zavedeného modelu byla prokázána neměnností sledovaných parametrů během celého experimentu u skupiny negativních kontrol. Aplikace beta-blokátoru esmololu dle očekávání snížila srdeční frekvenci, prodloužila PQ interval i trvání QRS komplexu, a zároveň neovlivnila QTc. Bohužel nebylo možné shromáždit dostatek experimentálních dat ve skupině s testovanou látkou TP28b. Jako největší problém se v tuto chvíli jeví precipitace látky v roztoku obsahujícím proteiny, tedy i v krvi. Zároveň jsme ovšem prokázali, že model anestezovaného morčete je spolehlivý a cenný pro testování nově syntetizovaných léčiv s účinkem na kardiovaskulární systém.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info