Srovnání přínosu 18F-FLT PET a 18F-FET PET v diagnostice gliálních nádorů – pilotní studie

Authors

VALEKOVÁ Hana VAŠINA Jiří JANČÁLEK Radim ŘEHÁK Zdeněk HENDRYCH Michal

Year of publication 2021
Type Conference abstract
Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info