Incidence a význam mutací v BCR-ABL1 kinázové doméně u pacientů s chronickou myeloidní leukémií léčených tyrozinkinázovými inhibitory – 20 let zkušeností FN Brno.

Authors

JURČEK Tomáš KUBEŠOVÁ Blanka SEMERÁD Lukáš ČIČÁTKOVÁ Petra HORŇÁK Tomáš NOVÁKOVÁ Zuzana MINAŘÍK Radek PROCHÁZKOVÁ Jiřina MAYER Jiří JEŽÍŠKOVÁ Ivana ŽÁČKOVÁ Daniela

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info