Vhodné pohybové aktivity u vybraných skupin zdravotně oslabených jedinců

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Sports Studies. Official publication website can be found on muni.cz.
Authors

KAPOUNKOVÁ Kateřina HRNČIŘÍKOVÁ Iva KOMZÁK Martin VYSOKÝ Robert

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Sports Studies

Citation
Description Publikace je koncipována jako studijní materiál pro obory Kondiční trenér, Aplikovaná kineziologie a také pro bakalářský studijní obor Fyzioterapie. Publikace obsahuje přehled dosavadních výzkumů v oblasti působení pravidelné fyzické aktivity na lidský organismus. Také se věnuje vlivu a pozitivnímu účinku pravidelné pohybové aktivity na lidské zdraví, včetně sníženého rizika výskytu některých onemocnění a eliminace doprovodných nežádoucích účinků farmakologické léčby. Část publikace věnujeme nefarmakologické pohybové léčbě u oslabených osob, přičemž zařazujeme i návod na preskripci pohybové aktivity s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta, včetně komorbidit, věku a úrovni tělesné zdatnosti. Tuto oblast jsme přehledně zpracovali do konkrétních doporučení a návodů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info