Četná komorová ektopická aktivita jako první symptom sarkoidózy a shrnutí guidelines k implantaci ICD u pacientů s diagnózou sarkoidózy srdce.

Authors

ŘIHÁČKOVÁ Eva ELBL Lubomír MIKOLÁŠKOVÁ Monika KALA Petr

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Úvod Etiologie komorové tachykardie zahrnuje ischemickou chorobu srdeční, různé typy kardiomyopatií (KMP) včetně arytmogenní, hereditární arytmické syndromy, myokarditidy, rozvrat vnitřního prostředí a řadu dalších. Může být i prvním a jediným symptomem multisystémového onemocnění sarkoidozy. Srdeční sarkoidóza se projevuje poruchami v AV vedení, supraventrikulárními a komorovými arytmiemi, pozorován je i rozvoj srdečního selhání obrazem dilatační či restriktivní KMP. Až ve 14 % případů se srdeční sarkoidóza může manifestovat i náhlou srdeční smrtí. Popis případu Na naše pracoviště byl referován 43letý pacient s četnou komplexní komorovou ektopickou aktivitou. Laboratorně bez významné patologie, NTproBNP a troponin v normě, jen hraničně zvýšená hladina kalcia v séru. Echokardiografické vyšetření ukázalo EF LK 45 %, dle SKG nález nevýznamných změn koronárních tepen. U pacienta byla provedena RFA dvou typů extrasystol z PK a doplněna magnetická rezonance s nálezem velmi suspektní sarkoidózy srdce. Proto s ohledem na riziko náhlé srdeční smrti u pacientů se sarkoidózou myokardu byl pacient zajištěn ICD. Po 9 měsících u tohoto pacienta došlo k fibrilaci komor, která byla adekvátně zaléčena výbojem z ICD. Závěr Cílem této kazuistiky je poukázat na arytmickou symptomatologii sarkoidózy a připomenout indikační kritéria k implantaci ICD u této skupiny pacientů. Pacienti se sarkoidózou srdce jsou ve vysokém riziku náhlé srdeční smrti i v případě, že EF LK je vyšší než 35 %. Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info