Cévní nežádoucí účinky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií při terapii inhibitory tyrozinkináz v každodenní klinické praxi – analýza z databáze INFINITY

Title in English Vascular adverse events in patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors in daily clinical practice - an analysis from the INFINITY database
Authors

ČIČÁTKOVÁ Petra KLAMOVÁ Hana BĚLOHLÁVKOVÁ Petra STEJSKAL Lukáš KŘÍSTKOVÁ Zlatuše BARANOVÁ Jana KVETKOVÁ Anežka HORŇÁK Tomáš SEMERÁD Lukáš PROCHÁZKOVÁ Jiřina MAYER Jiří ŽÁČKOVÁ Daniela

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Vascular adverse events in patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors in daily clinical practice - analysis from the INFINITY database - conference abstract.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info