Využití mutací v genu CEBPA pro sledování minimální reziduální nemoci pomocí sekvenování nové generace u pacientů s akutní myeloidní leukémií

Authors

FOLTA Adam DRNCOVÁ Marie KLEMEŠOVÁ Iveta SMITALOVÁ Dagmar WEINBERGEROVÁ Barbora SEMERÁD Lukáš PODSTAVKOVÁ Natália KABUT Tomáš MAYER Jiří JEŽÍŠKOVÁ Ivana

Year of publication 2022
Type Conference abstract
Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info