Nemocniční a jednoletá mortalita nemocných se STEMI infarktem léčených primární PCI (součást dizertační práce ,,Prediktivní faktory mortality nemocných s infarktem myokardu typu STEMI“).

Authors

KOMOROVÁ Zuzana GROCH Ladislav

Year of publication 2021
Type Conference abstract
Citation
Description Kardiovaskulární příhody patří celosvětově mezi nejčastejší příčiny úmrtí. Naše pracoviště ročně ošetří přes 300 pacientů se STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction). Cílem této práce bylo analyzovat nemocniční a jednoroční mortalitu pacientů s akutním infarktem myokardu typu STEMI, léčených na našem pracovišti primární koronární angioplastikou (PCI). Analyzovali sme soubor 270 nemocných, ošetřených od 1.4.2018 do 31.3.2019 primární PCI. Jednalo se o 189 mužů (70%) a 81 žen (30%). Infarktové tepny (IRA) byly zastoupeny takto: RIA 45 %, ACD 38 %, RC 12 %, kmen ACS 2,5 %, RIM 2%, CABG 0,5 %. 27,4 % nemocných mělo diabetes mellitus. 18 % bylo iniciálně v kardiogenním šoku. Nemocniční mortalita celého souboru činila 9%, mortalita pacientů bez kardiogenního šoku 3 %. Jednoletá mortalita po vyloučení nemocných s kardiogenním šokem činila 7%. Uzavírame, že jakkoliv je primární PCI efektivní metodou léčby STEMI infarktu s nízkou nemocniční mortalitou, je jednoletá úmrtnost stále významná. V naši další práci se budeme věnovat analýze faktorů, které nemocniční i pozdní mortalitu ovlyvňují.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info